Produk daripada biji buah Sacha Inchi

LANA 6 STAR 

Omega 3 6 9

50 ml

BERKENAAN PRODUK

Kandungan Pemakanan:

Saturated Fat  9.4%

Monounsaturated Fat  11.5%

Polyunsaturated Fat  79.1%

 

Nisbah Asid Lemak Omega

Asid Lemak Omega 3 – EPA
Eicosapantaenoic Acid  = 39.8%

Asid Lemak Omega 6 – DHA
Decosahexenoic Acid = 39.3%

Asid lemak Omega 9 – Octadecenoic Acid
Oleic Acid = 11.4%

Asid Lemak Tepu Mono saturated Fat
Palmitic Acid = 9.4%

PENGEDAR DIALU-ALUKAN

Shopping Basket